Draci Baseball

Milan Prokop
Jediné co miluji je v Česku

„V USA je velmi soutěžní atmosféra,” říká Martin Červinka.
Drakem v Americe

Chci hrát co nejvíc
a co nejlíp
říká Martin Kalábek

Filip Čapka o baseballu v USA
Drakem v Americe